Veli İnisiyatifi Nedir?

Veli İnisiyatifi; işleyen bir okul aile birliğidir. Patron kavramının  yerini veli-öğrenci-eğitimci birlikteliğinin alması demektir.

Veli İnisiyatifi Okulu Ne Anlama Gelir?

Çocuklarını mevcut okullardan farklı bir dünya görüşü ile eğitmek isteyen ebeveynlerin bir araya gelerek bir dernek kurmaları ve buna bağlı olarak açılan okullar anlamına gelmektedir. Montessori okulları, Waldorf okulları, Frené Okulları bu şekilde kurulan okullardır.

Bu dernekleri denetleyen ve uygulanacak eğitim konusunda destek veren üniversite hocaları bulunmaktadır. Bunlar “bilimsel kurul” adıyla anılırlar ve derneğin kurmayı planladığı okullara program hazırlamakla görevlidirler.

Dernek ve çeşitli yollardan para sağlar. Bu para eğitim materyalleri, okulda kullanılacak diğer malzemeleri karşılar ve okula destek olur. Bu masraflar da;

  • Sponsorlardan
  • Okulda yapılacak çeşitli eğitim, konferans vb gelirlerinden
  • Derneğin kermes vs gibi aktivitelerinin gelirlerinden karşılanır.

Okulun harcamaları ise derneğin desteğinin yanısıra okulun öğrencilerden aldığı aylık katkı payından karşılanır.

Be Sociable, Share!

Comments are closed.